Viabilitat Econòmica de Projectes

Tot projecte ha de disposar d’un anàlisi viabilitat econòmica i financera, per tal d’estimar-ne la rendibilitat i viabilitat financera, i determinar-ne els recursos financers necessaris per a la seva execució.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte