Serveis d'Enginyeria

L’equip pluridisciplinar que composa Berenguer Enginyers, SLP, permet oferir serveis globals d’enginyeria, per a l’execució de qualsevol tipus de projecte, al disposar de personal . especialitzat en les àrees de disseny d’indústries agroalimentàries, processos industrials, comerços, hotels i vivendes, estudis econòmics, obra civil, instal·lacions industrials, medi ambient i seguretat contra incendis, obtenció de permisos administratius i subvencions.

Berenguer Enginyers, SLP, realitza els diferents estudis de disseny i viabilitat tècnica i financera en base a les necessitats dels nostres clients, tramita l’obtenció dels diferents permisos administratius, cerca possibles subvencions per al finançament del projecte, i actua com a direcció facultativa, coordinant i gestionant els diferents industrials que intervenen en l’execució del projecte.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte