Obtenció Subvencions per a Projectes

Berenguer Enginyers, SLP, disposa d’elevada experiència en la tramitació i obtenció de tot tipus de subvencions, autonòmiques, estatals i europees, per tal d’ajudar al finançament dels diferents projectes dels nostres clients.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte