Sectors

Els serveis d’enginyeria de Berenguer Enginyers, SLP, es troben altament especialitzats en donar resposta a les diferents particularitats de disseny que tenen les indústries agroalimentàries.
La nostra experiència ens permet conèixer en detall els processos productius i requeriments de tipus tècnic i sanitari de pràcticament tots els sectors que intervenen a la cadena alimentària, i bolcar-la en cada nou projecte, ja sigui el disseny i construcció d’una nova indústria o bé, l’ampliació, reforma i adequació d’instal·lacions existents, interferint el mínim possible en el normal funcionament de l’activitat productiva.

Sectors

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte