Disseny Establiments Industrials

El correcte disseny d’un establiment industrial, s’estructura amb la redacció d’un Avantprojecte on, prenent com a punt de partida les necessitats del client, se n’optimitza el disseny, el cost econòmic i l’estalvi energètic, preveient els futurs canvis i creixements, i l’adequació del disseny a les diferents normatives sanitàries (Autonòmiques, Estatals, Unió Europea i Països Tercers), sistemes gestió de la seguretat i la qualitat alimentària (Normes IFS; BRC i ISO 22.000), normatives ambientals, urbanístiques i constructives, i de seguretat industrial.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte