PROJECTES separadorconstruccions i acabats industrialsseparadorimplantacions i instal·lacions industrialsseparadorurbanisme i medi ambientseparadorinternacional
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Ampliació Sala Especejament de Porcí Estructura mixta formigó prefabricat i acer. 8.168 m2. (Girona)
  Cambra Congelació Escorxador i Sala Especejament Porcí
Estructura d’acer. 5.520 m2. (Málaga)
  Instal·lació Fàbrica embotits productes carnis cuits i curats
Estructura formigó prefabricat. 10.335 m2. (Girona)
  Cambra Congelació Escorxador (Vaquí, Oví, Porcí) i Sala Especejament
Estructura d’acer. 1.780 m2. (Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Ampliació Fàbrica d’Embotits Curats
16.600 m2. Estructura de formigó prefabricat. (Girona).
  Ampliació Fàbrica d’Embotits Cuits i Curats
400 m2. Estructura d’acer. (Tarragona).
  Cambra Congelació Escorxador (Vaquí, Oví, Porcí) i Sala Especejament
Estructura formigó prefabricat. 4.415 m2. (Barcelona)
  Instal·lació Fàbrica d’Injecció i Bufat de Plàstics
Estructura d’acer. 14.882 m2. (Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Ampliació Fàbrica d’Embotits Cuits i Curats
5.680 m2. (Girona)
  Instal·lació Sala Especejament i Fàbrica Embotits
1.000 m2. (Girona)
  Instal·lació Fàbrica Plats Preparats
4.990 m2. (Girona)
  Ampliació Escorxador de Vaquí, Porcí i Oví amb Sala d’Especejament
1.7780 m2. (Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Ampliació Fàbrica d’Embotits Curats
3.150 m2. (Navarra)
  Instal·lació Magatzem Frigorífic
1.860 m2. (Mallorca)
  Ampliació Escorxador de Vaquí, Porcí i Oví amb Sala d’eEspecejament, i fàbrica embotits
4.415 m2. (Barcelona)
  Ampliació Granja per a l’Engreix de Pollastres
1.725 m2. (Girona)
  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte